มล. ถึงกรัม

g/mL
สลับหน่วย

ผลลัพธ์เป็นกรัม (g)

1 mL = 1 g

การแปลงมิลลิลิตรเป็นกรัมช่วยให้คุณทราบว่าส่วนผสมเฉพาะ เช่น น้ำ แป้ง นม น้ำตาล เกลือ ฯลฯ เป็นกี่กรัมจากสูตร

มิลลิลิตรคืออะไร?

มิลลิลิตร (มล.) คือหน่วยเมตริกของปริมาตรซึ่งเท่ากับหนึ่งในพันของลิตร มักใช้เพื่อวัดของเหลวหรือสารในปริมาณเล็กน้อย หนึ่งมิลลิลิตรมีค่าประมาณเท่ากับปริมาตรของหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร (ซีซี) และเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบเมตริกสำหรับการวัดของเหลวที่แม่นยำ

กรัมคืออะไร?

กรัม (g) คือหน่วยฐานของมวลในระบบเมตริก แสดงถึงหนึ่งในพันของกิโลกรัม ทำให้เป็นหน่วยวัดขนาดเล็ก โดยทั่วไปจะใช้กรัมเพื่อวัดน้ำหนักหรือมวลของวัตถุ ส่วนผสมในการปรุงอาหาร และในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความแม่นยำและใช้งานง่าย

วิธีการแปลงมิลลิลิตรเป็นกรัม

การแปลงมล. เป็นกรัมเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความหนาแน่นของสารที่ต้องการ สูตรนี้ตรงไปตรงมา: มวล (g) = ปริมาตร (มล.) × ความหนาแน่น (กรัม/มล.) ขั้นแรก ระบุความหนาแน่นของสารที่คุณกำลังวัด ซึ่งโดยปกติจะแสดงเป็นกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นนำปริมาตรเป็นมิลลิลิตรคูณความหนาแน่นเพื่อให้ได้มวลเป็นกรัม การแปลงนี้มีความสำคัญในด้านต่างๆ ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการเคมีที่กำหนดความเข้มข้นของสารละลายไปจนถึงความพยายามในการทำอาหารที่การวัดส่วนผสมที่แม่นยำมีความจำเป็นต่อสูตรอาหารที่ประสบความสำเร็จ

สูตร

คูณปริมาตรด้วยความหนาแน่นของส่วนประกอบหรือวัสดุเพื่อแปลงการวัดจากมิลลิลิตรเป็นกรัม โปรดทราบว่าความหนาแน่นจะต้องแสดงเป็นกรัมต่อมิลลิลิตร (g/mL) เพื่อให้สิ่งนี้ทำงานได้

ใช้สูตรง่ายๆ นี้เพื่อแปลง:

กรัม = มิลลิลิตร × ความหนาแน่น

ตารางการแปลงมิลลิลิตรถึงกรัม: